Het oorspronkelijke citaat is natuurlijk in het Frans:

'La peinture, c’est très facile
quand vous ne savez pas comment faire.
Quand vous le savez, c’est très difficile.'

DEGAS was de werktitel die het ministerie gebruikte nadat was besloten dit adviescollege in te stellen. We zochten wat informatie op over de schilder en daarbij kwamen we de volgende beschrijving tegen:


'Hoewel men Degas vaak tot de impressionisten rekent, zag hij zich zelf vooral als een realist, geheel conform zijn opvatting dat de echte wereld vaak schuil gaat achter wat zichtbaar is.'


Dat vonden we gelijk al erg toepasselijk. Toen we ook nog een mooi citaat van Degas zelf tegenkwamen -zie de kop van de website- waren we helemaal overtuigd. DEGAS werd ook onze definitieve naam.

HORIZONTAAL HOUDEN WERKT BETER

Welkom op de website van DEGAS

Hoge veiligheid en hoge kwaliteit zijn het resultaat van een lerende organisatie en de luchtvaart kan met haar via vallen en opstaan gegroeide veiligheidscultuur een effectief rolmodel zijn voor organisaties die hun lerende vermogen willen versterken.

Voor de meeste organisaties is de belangrijkste uitdaging bijna altijd het vinden van de juiste balans tussen strijdige doelstellingen. Voor het vinden van die balans is een lerende cultuur onmisbaar.

DEGAS laat zien hoe in de luchtvaart op een voedingsbodem van zes elementen een lerende cultuur is gegroeid en helpt organisaties in andere domeinen bij de toepassing van die elementen in de eigen situatie. Die toepassing kan lastig zijn, omdat de elementen wat afwijken van wat gebruikelijk is. Daarom is als hulpmiddel ook een raamwerk beschikbaar: de DEGAS-cirkel.

Delen van gegevens
Deze website verzamelt geen gegevens en deelt ze dus ook niet. Wel worden e-mails van bezoekers automatisch gecontroleerd door een anti-spamdienst en bij spammen kan het adres van de verzender op een lijst van spambronnen worden geplaatst.

Cookies
Deze website plaatst geen cookies, ook niet het gebruikelijke _ga cookie van Google Analytics. Deze site is bewust advertentievrij en we willen ook niet dat deze site bijdraagt aan het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere sites.

U kunt de DEGAS-content, inclusief de DEGAS-video's, op deze site downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen.

Erkenning van ons intellectuele eigendom door het gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.

Creative Commons license BY-NC-ND 4.0