Het oorspronkelijke citaat is natuurlijk in het Frans:

'La peinture, c’est très facile
quand vous ne savez pas comment faire.
Quand vous le savez, c’est très difficile.'

DEGAS was de werktitel die het ministerie gebruikte nadat was besloten dit adviescollege in te stellen. We zochten wat informatie op over de schilder en daarbij kwamen we de volgende beschrijving tegen:


'Hoewel men Degas vaak tot de impressionisten rekent, zag hij zich zelf vooral als een realist, geheel conform zijn opvatting dat de echte wereld vaak schuil gaat achter wat zichtbaar is.'


Dat vonden we gelijk al erg toepasselijk. Toen we ook nog een mooi citaat van Degas zelf tegenkwamen -zie de kop van de website- waren we helemaal overtuigd. DEGAS werd ook onze definitieve naam.

HORIZONTAAL HOUDEN WERKT BETER

Wat wij doen

DEGAS ondersteunt organisaties die hun veiligheid en/of kwaliteit op een hoger niveau willen brengen door hun lerende vermogen te versterken. We doen dat door te laten zien hoe in de luchtvaart op basis van zes elementen een lerende cultuur is gegroeid en wat de valkuilen zijn bij de vertaling van die elementen naar andere domeinen.

Implementatie van die elementen kan lastig zijn, omdat de elementen wat afwijken van wat gebruikelijk is. Daarom is als hulpmiddel ook een raamwerk beschikbaar: de DEGAS-cirkel.

Hieronder staan de organisaties waarvoor we sinds de verzelfstandiging in 2012 inspiratiesessies, colleges en/of workshops hebben verzorgd.

2022

2021

CORONA-STILTE - Haga ziekenhuis  ‑ Haga ziekenhuis

2020

Mourik  ‑ Mourik DOW  ‑ DOW chemical  ‑ CORONA-STILTE

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Delen van gegevens
Deze website verzamelt geen gegevens en deelt ze dus ook niet. Wel worden e-mails van bezoekers automatisch gecontroleerd door een anti-spamdienst en bij spammen kan het adres van de verzender op een lijst van spambronnen worden geplaatst.

Cookies
Deze website plaatst geen cookies, ook niet het gebruikelijke _ga cookie van Google Analytics. Deze site is bewust advertentievrij en we willen ook niet dat deze site bijdraagt aan het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere sites.

U kunt de DEGAS-content, inclusief de DEGAS-video's, op deze site downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen.

Erkenning van ons intellectuele eigendom door het gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.

Creative Commons license BY-NC-ND 4.0