Het oorspronkelijke citaat is natuurlijk in het Frans:

'La peinture, c’est très facile
quand vous ne savez pas comment faire.
Quand vous le savez, c’est très difficile.'

DEGAS was de werktitel die het ministerie gebruikte nadat was besloten dit adviescollege in te stellen. We zochten wat informatie op over de schilder en daarbij kwamen we de volgende beschrijving tegen:


'Hoewel men Degas vaak tot de impressionisten rekent, zag hij zich zelf vooral als een realist, geheel conform zijn opvatting dat de echte wereld vaak schuil gaat achter wat zichtbaar is.'


Dat vonden we gelijk al erg toepasselijk. Toen we ook nog een mooi citaat van Degas zelf tegenkwamen -zie de kop van de website- waren we helemaal overtuigd. DEGAS werd ook onze definitieve naam.

HORIZONTAAL HOUDEN WERKT BETER

Leden

Benno Baksteen
- expert luchtvaart
- expert lerende organisatie

Max Drenth
- rechtsfilosoof
- schrijver

Voormalige leden

Onze geschiedenis

Sinds 1 november 2011 zet de Dutch Expert Group Aviation Safety, DEGAS, haar werkzaamheden voort als zelfstandig adviescollege. Dit besluit is genomen omdat in domeinen buiten de luchtvaart behoefte blijkt te bestaan aan inzicht in de wijze waarop de luchtvaart omgaat met risico's en onzekerheden.

DEGAS is bij Koninklijk Besluit van 17 januari 2008 ingesteld als onafhankelijk adviescollege van de Minister van Verkeer en Waterstaat inzake burgerluchtvaartveiligheid, Die eerste instelling was voor een periode van vier jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2007.

In het kader van bezuinigingen besloot het Kabinet in 2011 de instelling van alle niet in de wet verankerde adviescolleges niet te vernieuwen, waarop DEGAS besloot in aangepaste vorm en samenstelling zelfstandig verder te gaan.

Delen van gegevens
Deze website verzamelt geen gegevens en deelt ze dus ook niet. Wel worden e-mails van bezoekers automatisch gecontroleerd door een anti-spamdienst en bij spammen kan het adres van de verzender op een lijst van spambronnen worden geplaatst.

Cookies
Deze website plaatst geen cookies, ook niet het gebruikelijke _ga cookie van Google Analytics. Deze site is bewust advertentievrij en we willen ook niet dat deze site bijdraagt aan het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere sites.

U kunt de DEGAS-content, inclusief de DEGAS-video's, op deze site downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen.

Erkenning van ons intellectuele eigendom door het gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.

Creative Commons license BY-NC-ND 4.0