Het oorspronkelijke citaat is natuurlijk in het Frans:

'La peinture, c’est très facile
quand vous ne savez pas comment faire.
Quand vous le savez, c’est très difficile.'

DEGAS was de werktitel die het ministerie gebruikte nadat was besloten dit adviescollege in te stellen. We zochten wat informatie op over de schilder en daarbij kwamen we de volgende beschrijving tegen:


'Hoewel men Degas vaak tot de impressionisten rekent, zag hij zich zelf vooral als een realist, geheel conform zijn opvatting dat de echte wereld vaak schuil gaat achter wat zichtbaar is.'


Dat vonden we gelijk al erg toepasselijk. Toen we ook nog een mooi citaat van Degas zelf tegenkwamen -zie de kop van de website- waren we helemaal overtuigd. DEGAS werd ook onze definitieve naam.

HORIZONTAAL HOUDEN WERKT BETER

De DEGAS-cirkel

Hoge veiligheidsniveaus en High Reliability Organizations ontstaan niet door regels. Ze zijn het resultaat van een lerende organisatie. Het goede nieuws: zo'n lerende organisatie is niet ingewikkeld en kan ontstaan op een voedingsbodem van slechts zes elementen.

Het slechte nieuws: het is erg moeilijk een lerende cultuur daadwerkelijk in een organisatie te laten groeien. Dat komt doordat de elementen die daarvoor nodig zijn indruisen tegen wat mensen en organisaties bij voorkeur doen en ook gewend zijn te doen.

Gelukkig is het niet nodig alle elementen tegelijkertijd in te voeren. Invoering kan per element en elk element leidt ook op zichzelf tot verbetering. Ze ontwikkelen hun volledige kracht echter pas als ze allemaal aanwezig zijn en ze met elkaar zijn verbonden in wat we de DEGAS-cirkel noemen. Klik op de knoppen onder de afbeelding voor meer informatie.

In 2018 hebben we in opdracht van het Minsterie van Infrastructuur en Waterstaat een stappenplan ontwikkeld  voor de implementatie van de DEGAS-cirkel in de (petro)chemische industrie. Dat plan kan ook bruikbaar zijn voor andere sectoren. Klik hier om naar de downloadpagina voor dit plan te gaan.degascircle

Delen van gegevens
Deze website verzamelt geen gegevens en deelt ze dus ook niet. Wel worden e-mails van bezoekers automatisch gecontroleerd door een anti-spamdienst en bij spammen kan het adres van de verzender op een lijst van spambronnen worden geplaatst.

Cookies
Deze website plaatst geen cookies, ook niet het gebruikelijke _ga cookie van Google Analytics. Deze site is bewust advertentievrij en we willen ook niet dat deze site bijdraagt aan het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere sites.

U kunt de DEGAS-content, inclusief de DEGAS-video's, op deze site downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen.

Erkenning van ons intellectuele eigendom door het gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.

Creative Commons license BY-NC-ND 4.0