HORIZONTAAL HOUDEN WERKT BETER

Diepe analyse

Een gedetailleerd verhaal maakt een gedetailleerde analyse mogelijk en dat is de volgende stap op de weg naar hoge betrouwbaarheid en/of hoge kwaliteit. Vaak stopt de analyse van een voorval op het moment dat een overtreding van de regels wordt geconstateerd. Wanneer het gaat om malafide gedrag, dus grove nalatigheid of opzet, dan kan dat inderdaad voldoende zijn. Het resulteert in ieder geval in een basaal, zij het niet hoog, niveau van veiligheid.

Maar wanneer het gaat om bonafide gedrag is het de verkeerde aanpak. En in een normale organisatie waarin normale mensen normaal werk doen is de bonafide situatie veel waarschijnlijker. De betere aanpak is dan proberen onderliggende oorzaken te achterhalen, zoals bijvoorbeeld onvoldoende training, onderhoud of informatie.

Maar de meest waardevolle inzichten en dus de beste kansen op verbetering ontstaan wanneer geprobeerd wordt te begrijpen waarom de actoren, in de specifieke situatie waarin ze zich bevonden en op basis van de onvermijdelijk beperkte informatie en tijd die ze hadden, er van overtuigd waren dat hun actie de juiste was, terwijl het voor ons achteraf duidelijk is dat die actie niet goed was.

analysis

Delen van gegevens
Deze website verzamelt geen gegevens en deelt ze dus ook niet. Wel worden e-mails van bezoekers automatisch gecontroleerd door een anti-spamdienst en bij spammen kan het adres van de verzender op een lijst van spambronnen worden geplaatst.

Cookies
Deze website plaatst geen cookies, ook niet het gebruikelijke _ga cookie van Google Analytics. Deze site is bewust advertentievrij en we willen ook niet dat deze site bijdraagt aan het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere sites.

U kunt de DEGAS-content, inclusief de DEGAS-video's, op deze site downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen.

Erkenning van ons intellectuele eigendom door het gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.

Creative Commons license BY-NC-ND 4.0