Het oorspronkelijke citaat is natuurlijk in het Frans:

'La peinture, c’est très facile
quand vous ne savez pas comment faire.
Quand vous le savez, c’est très difficile.'

DEGAS was de werktitel die het ministerie gebruikte nadat was besloten dit adviescollege in te stellen. We zochten wat informatie op over de schilder en daarbij kwamen we de volgende beschrijving tegen:


'Hoewel men Degas vaak tot de impressionisten rekent, zag hij zich zelf vooral als een realist, geheel conform zijn opvatting dat de echte wereld vaak schuil gaat achter wat zichtbaar is.'


Dat vonden we gelijk al erg toepasselijk. Toen we ook nog een mooi citaat van Degas zelf tegenkwamen -zie de kop van de website- waren we helemaal overtuigd. DEGAS werd ook onze definitieve naam.

HORIZONTAAL HOUDEN WERKT BETER

Jaren

NB: van de ontbrekende jaren zijn geen openbare publicaties beschikbaar.Ons archief

Tot en met 2012 bestond het werk van DEGAS vooral uit het opstellen van adviezen, zowel gevraagd als ongevraagd, voor de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze adviezen zijn openbaar en zijn te vinden onder het jaar van publicatie.

Sinds 2012 verzorgt DEGAS voornamelijk presentaties, colleges en/of workshops in domeinen buiten de luchtvaart. Kijk onder activiteiten om te zien welke domeinen en organisaties de afgelopen jaren belangstelling hebben getoond voor luchtvaart als rolmodel voor een lerende organisatie.

Indien na 2012 publicaties openbaar waren, zijn ook die te vinden onder het jaar van publicatie.

bioscoopzaal
bibliotheek

Delen van gegevens
Deze website verzamelt geen gegevens en deelt ze dus ook niet. Wel worden e-mails van bezoekers automatisch gecontroleerd door een anti-spamdienst en bij spammen kan het adres van de verzender op een lijst van spambronnen worden geplaatst.

Cookies
Deze website plaatst geen cookies, ook niet het gebruikelijke _ga cookie van Google Analytics. Deze site is bewust advertentievrij en we willen ook niet dat deze site bijdraagt aan het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere sites.

U kunt de DEGAS-content, inclusief de DEGAS-video's, op deze site downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen.

Erkenning van ons intellectuele eigendom door het gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.

Creative Commons license BY-NC-ND 4.0