HORIZONTAAL HOUDEN WERKT BETER

Downloads

2016 Overheid  en HRO

Overheid in een dynamische samenleving

Betrouwbaarheid versus de illusie van controle

Dit essay gaat over het vertrouwen van de burger in de overheid en is geschreven op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van het project Bewust Omgaan met Veiligheid. Het borduurt door op het essay uit 2014 Luchtvaartprocessen als Rolmodel. De inhoud:

  • Common sense
  • Scientific Management
  • Nadelen
  • Illusie van controle
  • Feitenvrije politiek
  • Intern vertrouwen.
  • Extern vertrouwen
  • Betrouwbare overheid

Delen van gegevens
Deze website verzamelt geen gegevens en deelt ze dus ook niet. Wel worden e-mails van bezoekers automatisch gecontroleerd door een anti-spamdienst en bij spammen kan het adres van de verzender op een lijst van spambronnen worden geplaatst.

Cookies
Deze website plaatst geen cookies, ook niet het gebruikelijke _ga cookie van Google Analytics. Deze site is bewust advertentievrij en we willen ook niet dat deze site bijdraagt aan het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere sites.

U kunt de DEGAS-content, inclusief de DEGAS-video's, op deze site downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen.

Erkenning van ons intellectuele eigendom door het gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.

Creative Commons license BY-NC-ND 4.0