Palet

'Schilderen is erg makkelijk,
wanneer je niet weet
hoe het moet.
Weet je dat wel,
dan is het erg moeilijk.'

Edgar Degas
(1834 - 1917)

logo
klimmende man

Downloads

2016 Overheid  en HRO

Just Culture - Stappenplan (petro)chemie

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Dit ‘stappenplan’ is opgesteld in de tweede fase van het programma Duurzame Veiligheid 2030, gericht op verdere verbetering van de veiligheid van de (petro)chemische industrie.

In de eerste fase is onderzocht of andere sectoren als voorbeeld konden dienen. Daarbij is primair gekeken naar de luchtvaart en bij die fase was DEGAS ook betrokken. De conclusie was dat luchtvaartinzichten, waaronder het belang van een Just Culture, zeker toepasbaar zijn. Wel is vertaling nodig naar specifieke situaties in de (petro)chemische sector.

In de tweede fase is onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van een Just Culture binnen de (petro)chemische sector. Daarvoor zijn de zes bouwstenen van een veiligheidscultuur, inclusief de Just Culture, algemeen omschreven en aangevuld met sectorspecifieke voorbeelden. Voor de praktische implementatie is een mogelijke aanpak toegevoegd in de vorm van een stappenplan.