Het oorspronkelijke citaat is natuurlijk in het Frans:

'La peinture, c’est très facile
quand vous ne savez pas comment faire.
Quand vous le savez, c’est très difficile.'

DEGAS was de werktitel die het ministerie gebruikte nadat was besloten dit adviescollege in te stellen. We zochten wat informatie op over de schilder en daarbij kwamen we de volgende beschrijving tegen:


'Hoewel men Degas vaak tot de impressionisten rekent, zag hij zich zelf vooral als een realist, geheel conform zijn opvatting dat de echte wereld vaak schuil gaat achter wat zichtbaar is.'


Dat vonden we gelijk al erg toepasselijk. Toen we ook nog een mooi citaat van Degas zelf tegenkwamen -zie de kop van de website- waren we helemaal overtuigd. DEGAS werd ook onze definitieve naam.

Downloads

2016 Overheid  en HRO

Just Culture - Stappenplan (petro)chemie

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Dit ‘stappenplan’ is opgesteld in de tweede fase van het programma Duurzame Veiligheid 2030, gericht op verdere verbetering van de veiligheid van de (petro)chemische industrie.

In de eerste fase is onderzocht of andere sectoren als voorbeeld konden dienen. Daarbij is primair gekeken naar de luchtvaart en bij die fase was DEGAS ook betrokken. De conclusie was dat luchtvaartinzichten, waaronder het belang van een Just Culture, zeker toepasbaar zijn. Wel is vertaling nodig naar specifieke situaties in de (petro)chemische sector.

In de tweede fase is onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van een Just Culture binnen de (petro)chemische sector. Daarvoor zijn de zes bouwstenen van een veiligheidscultuur, inclusief de Just Culture, algemeen omschreven en aangevuld met sectorspecifieke voorbeelden. Voor de praktische implementatie is een mogelijke aanpak toegevoegd in de vorm van een stappenplan.

Delen van gegevens
Deze website verzamelt geen gegevens en deelt ze dus ook niet. Wel worden e-mails van bezoekers automatisch gecontroleerd door een anti-spamdienst en bij spammen kan het adres van de verzender op een lijst van spambronnen worden geplaatst.

Cookies
Deze website plaatst geen cookies, ook niet het gebruikelijke _ga cookie van Google Analytics. Deze site is bewust advertentievrij en we willen ook niet dat deze site bijdraagt aan het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere sites.

U kunt de DEGAS-content, inclusief de DEGAS-video's, op deze site downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen.

Erkenning van ons intellectuele eigendom door het gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.

Creative Commons license BY-NC-ND 4.0