HORIZONTAAL HOUDEN WERKT BETER

Downloads

2016 Overheid  en HRO

Just Culture - Stappenplan (petro)chemie

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Dit ‘stappenplan’ is opgesteld in de tweede fase van het programma Duurzame Veiligheid 2030, gericht op verdere verbetering van de veiligheid van de (petro)chemische industrie.

In de eerste fase is onderzocht of andere sectoren als voorbeeld konden dienen. Daarbij is primair gekeken naar de luchtvaart en bij die fase was DEGAS ook betrokken. De conclusie was dat luchtvaartinzichten, waaronder het belang van een Just Culture, zeker toepasbaar zijn. Wel is vertaling nodig naar specifieke situaties in de (petro)chemische sector.

In de tweede fase is onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van een Just Culture binnen de (petro)chemische sector. Daarvoor zijn de zes bouwstenen van een veiligheidscultuur, inclusief de Just Culture, algemeen omschreven en aangevuld met sectorspecifieke voorbeelden. Voor de praktische implementatie is een mogelijke aanpak toegevoegd in de vorm van een stappenplan.

2016 Overheid  en HRO

Just Culture - Pilot project

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De derde fase van het project bestond uit pilot projecten bij een viertal bedrijven, die op basis van het stappenplan van DEGAS zijn uitgevoerd door het Resilience Acadamy-team. In de periode december 2019 – oktober 2020 deden de bedrijven Vopak, Air Liquide, Sachem en Aspen Oss B.V. mee aan een pilotproject om de beginselen van Just Culture toe te passen.

Het rapport ‘Just Culture in de praktijk, De lessen van vier bedrijven in de (petro)chemie’ beschrijft hoe dit project is verlopen en wat de belangrijkste leeropbrengsten en aanbevelingen zijn. Een citaat uit dit rapport:

"De zes bouwstenen zoals beschreven in het voorgaande DV2030-project Just Culture-fase 2 worden door de BRZO-bedrijven herkend en vormen een goed startpunt voor de discussie. Vooral de zogenaamde DEGAS-video’s bleken zeer bruikbaar in de praktijk van de bedrijven."

Delen van gegevens
Deze website verzamelt geen gegevens en deelt ze dus ook niet. Wel worden e-mails van bezoekers automatisch gecontroleerd door een anti-spamdienst en bij spammen kan het adres van de verzender op een lijst van spambronnen worden geplaatst.

Cookies
Deze website plaatst geen cookies, ook niet het gebruikelijke _ga cookie van Google Analytics. Deze site is bewust advertentievrij en we willen ook niet dat deze site bijdraagt aan het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere sites.

U kunt de DEGAS-content, inclusief de DEGAS-video's, op deze site downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen.

Erkenning van ons intellectuele eigendom door het gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.

Creative Commons license BY-NC-ND 4.0