Palet

'Schilderen is erg makkelijk,
wanneer je niet weet
hoe het moet.
Weet je dat wel,
dan is het erg moeilijk.'

Edgar Degas
(1834 - 1917)

logo
klimmende man

Downloads

2014 WRR essay

Luchtvaartprocessen als rolmodel

De rode draad voor een domein overstijgend perspectief op veiligheid?

Dit essay is geschreven op verzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De aanleiding was een adviesaanvraag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die weer het gevolg was van een verzoek van de Eerste Kamer om een dossieroverstijgende benadering van veiligheids- en risicovraagstukken. De WRR heeft meerdere adviescolleges, waaronder DEGAS, betrokken bij de beantwoording van dit verzoek. Op pagina 10 van dit essay wordt het belang van verschillende benaderingen voor waarschijnlijk malafide respectievelijk waarschijnlijk bonafide handelen aangestipt. Daarbij wordt in een voetnoot als voorbeeld de zaak Tuitjenhorn genoemd. Een uitgebreidere behandeling van de spanning tussen lerend onderzoeken en een strafrechtelijk onderzoek staat in het advies 'Liever verantwoordelijk dan vogelvrij' uit 2009.

MH370

MH 370

Een overzicht en een mogelijk scenario

Na de verdwijning van MH 370 van de radarschermen zijn we vrij regelmatig door diverse media benaderd om informatie en ontwikkelingen te helpen begrijpen. We zijn toen een bestand bij gaan houden. In eerste instantie alleen om daar de informatie, die geleidelijk aan beschikbaar kwam in te verzamelen en te ordenen. Toen die informatie steeds sterker aangaf dat er sprake kon zijn van een plan, van opzet, begonnen we met het toevoegen van operationele kennis. Wat zou een operationele deskundige, met name een vlieger, doen of kunnen doen om zo’n plan te laten slagen? Wat zou een mogelijk scenario zijn en zou zo’n scenario kunnen helpen bij de zoektocht naar MH 370? En vooral: waarmee zou zo’n scenario kunnen worden onderbouwd dan wel gefalsificeerd? Want een scenario vertelt alleen wat er gebeurd zou kunnen zijn. Niet noodzakelijk wat er daadwerkelijk gebeurd is.

Dit bestand geeft een overzicht van de zoektocht naar MH 370:

  1. Wat weten we op dit moment.
  2. Wat zouden we kunnen weten omdat die informatie beschikbaar moet zijn.
  3. Welke informatie uit de flight data recorder hebben we nodig voor de oplossing van het mysterie.

Dit bestand zal worden aangepast wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt. De laatste aanpassing vond plaats op 10 januari 2015.