HORIZONTAAL HOUDEN WERKT BETER

Downloads

De voorschriften voorbij

Richtlijnen voor het verder bevorderen van de veiligheid van ultraveilige systemen

Wanneer men systemen voor veiligheidsmanagement wil beoordelen is het handig daarvoor een soort referentiekader te hebben. In de luchtvaartsector beginnen veiligheidsmanagement systemen (VMS) volwassen te worden en in deze sector weet men vaak vrij goed hoe deze systemen eruit moeten zien en hoe ze horen te functioneren. Bij sommigen buiten die sector, die wel betrokken zijn bij beleidsvorming, lijken deze ideeën niet altijd helemaal bekend te zijn.

Niets ten nadele van beleidsmakers. In onze ontwikkelde, democratische maatschappij is het maken van beleid een onafhankelijke discipline geworden, niet direct gekoppeld aan de inhoud waarop het beleid betrekking heeft. Dit blijkt onder andere uit het feit dat beleidsmakers, of het nu politici zijn of ambtenaren, nogal frequent van het ene domein naar een geheel ander domein overstappen. Zonder inhoudelijke expertise, en met te weinig tijd om deze expertise te verwerven, is het begrijpelijk dat de aandacht dan vaker uitgaat naar processen en procedures dan naar inhoud.

Liever verantwoordelijk dan vogelvrij

De rol van het strafrecht bij luchtvaartvoorvallen

Dit advies richt zich op de vraag welke rol strafrechtelijke vervolging moet spelen bij luchtvaartvoorvallen.

De onderliggende, fundamentele vraag is niet alleen voor de luchtvaart maar ook voor andere beleidsterreinen van belang: welke maatschappelijke rol heeft het strafrecht in situaties waarin hooggekwalificeerde professionals, handelend naar beste inzicht en naar beste kunnen, fouten maken?

2009 State  Safety Programme

State Safety Programme

An Integrated Approach to Safety

New ICAO standards place a responsibility on ICAO Contracting States to have a State Safety Programme (SSP). An SSP is a management system for the management of safety by the State, and consists of an integrated set of regulations and activities aimed at improving safety. This study of the development and implementation of an SSP is carried out for the Dutch Expert Group Aviation Safety (DEGAS).

The goal of the study is to assist the Ministry of Transport, Public Works and Water Management with the implementation of an SSP in the Netherlands. In order to do so the approaches taken in the development of an SSP by the relevant Ministries and Civil Aviation Authorities of the United States, Australia, the United Kingdom, France, and Belgium are studied and compared.

Delen van gegevens
Deze website verzamelt geen gegevens en deelt ze dus ook niet. Wel worden e-mails van bezoekers automatisch gecontroleerd door een anti-spamdienst en bij spammen kan het adres van de verzender op een lijst van spambronnen worden geplaatst.

Cookies
Deze website plaatst geen cookies, ook niet het gebruikelijke _ga cookie van Google Analytics. Deze site is bewust advertentievrij en we willen ook niet dat deze site bijdraagt aan het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere sites.

U kunt de DEGAS-content, inclusief de DEGAS-video's, op deze site downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen.

Erkenning van ons intellectuele eigendom door het gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.

Creative Commons license BY-NC-ND 4.0