HORIZONTAAL HOUDEN WERKT BETER

Downloads

2010 - Regels als gestolde ervaring

Regels als gestolde ervaring

De noodzaak van een nieuw paradigma

Centraal Advies:
Bevorder dat regels de gestolde ervaring van professionals vertegenwoordigen

Dit centrale advies bevat de essentie van een beoogd nieuw paradigma voor de omgang met professionals in de eerste lijn. Het is daarmee de bron van de andere bijdragen in dit document. De formulering is eenvoudig, maar de consequenties reiken ver en diep.

Het advies raakt niet alleen aan de rol van de professional in de eerste lijn, maar ook aan het functioneren van organisaties en aan overheidstaken als regelgeving, inspectie en handhaving.

Daarnaast raakt het ook aan taken van het Openbaar Ministerie, maar dat essentiële onderwerp werd al behandeld in een eerder DEGAS-advies (2009: Liever verantwoordelijk dan vogelvrij).

Interface Management

De rol van de overheid

De verantwoordelijkheid voor luchtvaartveiligheid ligt op de eerste plaats bij de sectorpartijen: de luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleidingorganisaties, luchthavens, vliegtuigfabrikanten, etc. De staat faciliteert, houdt toezicht op naleving van de voorschriften en moet erop toezien dat systemen voor verdere verbetering van de veiligheid worden doorgevoerd.

Men zou geneigd kunnen zijn om te denken dat meer coördinatie niet nodig is en dat het totaal voldoende veilig is als elke partij er voor zorgt dat het eigen veiligheidsmanagementsysteem correct is ingevoerd [Hooykaas 1997]. Dit is een misvatting omdat het luchtvaartsysteem wordt gekenmerkt door samenwerking en coördinatie tussen verschillende (groepen van) organisaties en omdat deze coördinatie kritisch afhankelijk is van veelvuldige informatie-uitwisseling tussen deze organisaties. De veiligheid kan in het gedrang komen als de informatie incorrect wordt overgedragen van de ene organisatie naar de andere.

Delen van gegevens
Deze website verzamelt geen gegevens en deelt ze dus ook niet. Wel worden e-mails van bezoekers automatisch gecontroleerd door een anti-spamdienst en bij spammen kan het adres van de verzender op een lijst van spambronnen worden geplaatst.

Cookies
Deze website plaatst geen cookies, ook niet het gebruikelijke _ga cookie van Google Analytics. Deze site is bewust advertentievrij en we willen ook niet dat deze site bijdraagt aan het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere sites.

U kunt de DEGAS-content, inclusief de DEGAS-video's, op deze site downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen.

Erkenning van ons intellectuele eigendom door het gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.

Creative Commons license BY-NC-ND 4.0