HORIZONTAAL HOUDEN WERKT BETER

Downloads

2011 - Veiligheid als deel van het geheel

Veiligheid als deel van het geheel

Een rationele bedding voor emotie

Het publieke debat over veiligheid wordt gedomineerd door emotie. Dat geldt ook voor luchtvaart. Dat is begrijpelijk. De externe veiligheidsrisico’s zijn dan wel zeer klein, maar daarom niet minder echt.

Effectief beleid stoelt echter juist op feitelijke analyses en rationele keuzes.

Het probleem voor een bestuurder is die emotie en die ratio te verenigen. Dat lijkt mogelijk door veiligheid weer te gaan beschouwen als deel van een geheel.

2011  Veiligheid op hoog niveau

Veiligheid op hoog niveau

Helikopter-operaties vanaf ziekenhuisdaken

Dit advies behelst een praktijktoepassing van bovenstaand algemeen advies om veiligheid als deel van een geheel te beschouwen. Een politiek lastig probleem werd opgelost door een stapje terug te doen en niet alleen de nadelen maar ook de voordelen van de activiteit in kwestie (nachtelijke helikopteroperaties vanaf ziekenhuisdaken) mee te nemen in de analyse.

In Nederland is het primaire doel van de vluchten van de HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) het ter plaatse brengen van een gespecialiseerd Mobiel Medisch Team (MMT). In andere landen wordt een HEMS-operatie vaak ingezet in plaats van een ambulance, in Nederland zijn de twee aanvullend.

HEMS-vluchten zorgden in 2010 voor, naar schatting, 100 tot 230 minder doden. Inzet in de nacht kan 40% toevoegen aan het aantal geredde levens.

Delen van gegevens
Deze website verzamelt geen gegevens en deelt ze dus ook niet. Wel worden e-mails van bezoekers automatisch gecontroleerd door een anti-spamdienst en bij spammen kan het adres van de verzender op een lijst van spambronnen worden geplaatst.

Cookies
Deze website plaatst geen cookies, ook niet het gebruikelijke _ga cookie van Google Analytics. Deze site is bewust advertentievrij en we willen ook niet dat deze site bijdraagt aan het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere sites.

U kunt de DEGAS-content, inclusief de DEGAS-video's, op deze site downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen.

Erkenning van ons intellectuele eigendom door het gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.

Creative Commons license BY-NC-ND 4.0