HORIZONTAAL HOUDEN WERKT BETER

Downloads

Instellingsbesluit DEGAS

Bijlage bij Kamerstukken

Het college heeft de volgende taken gekregen:

  1. het adviseren over de veiligheid van de burgerluchtvaart in Nederland;
  2. het jaarlijks opstellen van een publicatie over de voornaamste internationale ontwikkelingen ten aanzien van luchtvaartveiligheid;
  3. het adviseren van de minister over de implicaties die de in onderdeel 2 genoemde ontwikkelingen hebben voor de veiligheid van de Nederlandse burgerluchtvaart;
  4. het eenmaal per vier jaar uitvoeren van een veiligheidsonderzoek van de Nederlandse burgerluchtvaart en hierover te rapporteren aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
  5. het initiëren en faciliteren van kennisuitwisseling over luchtvaartveiligheid.

Delen van gegevens
Deze website verzamelt geen gegevens en deelt ze dus ook niet. Wel worden e-mails van bezoekers automatisch gecontroleerd door een anti-spamdienst en bij spammen kan het adres van de verzender op een lijst van spambronnen worden geplaatst.

Cookies
Deze website plaatst geen cookies, ook niet het gebruikelijke _ga cookie van Google Analytics. Deze site is bewust advertentievrij en we willen ook niet dat deze site bijdraagt aan het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere sites.

U kunt de DEGAS-content, inclusief de DEGAS-video's, op deze site downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen.

Erkenning van ons intellectuele eigendom door het gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.

Creative Commons license BY-NC-ND 4.0