Palet

'Schilderen is erg makkelijk,
wanneer je niet weet
hoe het moet.
Weet je dat wel,
dan is het erg moeilijk.'

Edgar Degas
(1834 - 1917)

logo
klimmende man

Downloads

Instellingsbesluit DEGAS

Bijlage bij Kamerstukken

Het college heeft de volgende taken gekregen:

  1. het adviseren over de veiligheid van de burgerluchtvaart in Nederland;
  2. het jaarlijks opstellen van een publicatie over de voornaamste internationale ontwikkelingen ten aanzien van luchtvaartveiligheid;
  3. het adviseren van de minister over de implicaties die de in onderdeel 2 genoemde ontwikkelingen hebben voor de veiligheid van de Nederlandse burgerluchtvaart;
  4. het eenmaal per vier jaar uitvoeren van een veiligheidsonderzoek van de Nederlandse burgerluchtvaart en hierover te rapporteren aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
  5. het initiëren en faciliteren van kennisuitwisseling over luchtvaartveiligheid.