Het oorspronkelijke citaat is natuurlijk in het Frans:

'La peinture, c’est très facile
quand vous ne savez pas comment faire.
Quand vous le savez, c’est très difficile.'

DEGAS was de werktitel die het ministerie gebruikte nadat was besloten dit adviescollege in te stellen. We zochten wat informatie op over de schilder en daarbij kwamen we de volgende beschrijving tegen:


'Hoewel men Degas vaak tot de impressionisten rekent, zag hij zich zelf vooral als een realist, geheel conform zijn opvatting dat de echte wereld vaak schuil gaat achter wat zichtbaar is.'


Dat vonden we gelijk al erg toepasselijk. Toen we ook nog een mooi citaat van Degas zelf tegenkwamen -zie de kop van de website- waren we helemaal overtuigd. DEGAS werd ook onze definitieve naam.

Leden

Max Drenth
- rechtsfilosoof
- schrijver

Voormalige leden

Benno Baksteen

Benno Baksteen heeft veertig jaar operationele luchtvaartervaring. In 1966 begon zijn opleiding tot verkeersvlieger aan de Rijksluchtvaartschool te Eelde en na zijn militaire dienstplicht bij de Marine Luchtvaartdienst trad hij in 1970 in dienst bij de KLM als eerste officier op de DC-9. Van 1988 tot 2003 was hij gezagvoerder op de Boeing 747 en in 2006 ging hij met pensioen als gezagvoerder op de Boeing 777.

Vanaf 1974 was hij actief in diverse functies binnen de VNV, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers en van mei 1989 tot mei 1997 was hij daarvan de president. In 2005 was hij lid van de Gemengde Overheidscommissie Risicobeleid in het kader van het Programma Andere Overheid en in 2007 werd hij benoemd tot voorzitter van DEGAS.

Sinds 1989 verschijnt hij af en toe in de media om luchtvaartzaken voor een algemeen publiek inzichtelijk te maken en vanaf 1994 tot en met 2018 verzorgde hij gastcolleges over veiligheid, kwaliteit en lerende organisaties aan de faculteit bedrijfskunde van de Universiteit Twente.

Delen van gegevens
Deze website verzamelt geen gegevens en deelt ze dus ook niet. Wel worden e-mails van bezoekers automatisch gecontroleerd door een anti-spamdienst en bij spammen kan het adres van de verzender op een lijst van spambronnen worden geplaatst.

Cookies
Deze website plaatst geen cookies, ook niet het gebruikelijke _ga cookie van Google Analytics. Deze site is bewust advertentievrij en we willen ook niet dat deze site bijdraagt aan het verzamelen van informatie die kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere sites.

U kunt de DEGAS-content, inclusief de DEGAS-video's, op deze site downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen.

Erkenning van ons intellectuele eigendom door het gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.

Creative Commons license BY-NC-ND 4.0