De DEGAS-cirkel

Hoge veiligheidsniveaus en High Reliability Organizations ontstaan niet door regels. Ze zijn het resultaat van een lerende organisatie. Het goede nieuws: zo'n lerende organisatie is niet ingewikkeld en kan ontstaan op een voedingsbodem van slechts zes elementen. Het slechte nieuws: het is erg moeilijk een lerende cultuur daadwerkelijk in een organisatie te laten groeien. Dat komt doordat de elementen die daarvoor nodig zijn indruisen tegen wat mensen en organisaties bij voorkeur doen en ook gewend zijn te doen.

Gelukkig is het niet nodig alle elementen tegelijkertijd in te voeren. Invoering kan per element en elk element leidt ook op zichzelf tot verbetering. Ze ontwikkelen hun volledige kracht echter pas als ze allemaal aanwezig zijn en ze met elkaar zijn verbonden in wat we de DEGAS-cirkel noemen. In 2018 hebben we in opdracht van het Minsterie van Infrastructuur en Waterstaat een stappenplan ontwikkeld  voor de implementatie van de DEGAS-cirkel in de (petro)chemische industrie. Dat plan is is ook bruikbaar voor andere sectoren. Klik hier om naar de downloadpagina te gaan. De elementen van de afbeelding hieronder zijn ook aanklikbaar.degascircle sec 760x427